Contractbeheerder

Vacaturenummer:  44458

Vacature kenmerken

 • Standplaats - Den Haag
 • Contractduur  - 1 jaar
 • Uren per week min. 28 - max. 36
 • Maandsalaris min. €3.045,00 - max. €4.848,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Salarisniveaumin. Schaal 10 - max. Schaal 10
 • Niveau - Bachelor – HBO
 • Vakgebied - Inkoop / verkoop
 • Vacaturenummer - 44458
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)​​​
 • Functiegroep - Adviseur Bedrijfsvoering

Functieomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen en trainingen voor al het personeel dat werkt in onder meer het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen, de forensische zorg en de dienst vervoer en ondersteuning. Vakbekwaam maken en vakbekwaam houden! Dat is waar wij voor staan als Opleidingsinstituut (OI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Actueel en relevant onderwijs bieden waar deelnemers, leidinggevenden, opdrachtgever uit het werkveld blij van worden. 

Dat doen we voor ongeveer 17.000 DJI-medewerkers. Een groot deel van de opleidingen voeren wij als opleider zelf uit. We kopen hiernaast ook opleidingen en trainingen in bij onze partners en halen kennis in huis waar we expertise voor nodig hebben. Dat zijn ruim 1.600 inkooptrajecten op jaarbasis, die op basis van de opleiding/ontwikkelbehoefte doelmatig en via inkooptrajecten rechtmatig worden verworven. Ga er maar aan staan!

En daarom zijn we op zoek naar een Contractbeheerder die helpt bij beheersing van en het managen van de contracten met deze externe partners. Als contractbeheerder coördineer je de werkzaamheden van het team en ben jij de schakel voor het OI bij het rechtmatig en doelmatig inkopen van diensten, opleidingen en opleidingsmiddelen.
 

 • Je stelt op basis van een scherpe inhoudelijk vraagarticulatie de inkoopvereisten op, waar (toe)leveranciers en hun producten/diensten aan moeten voldoen om ook een bijdrage te leveren aan effectief opleiden van de DJI medewerkers. In samenwerking met het Inkoop Uitvoeringscentrum voer je de regie over de uitvoering van offerte – en aanbestedingstrajecten en draag je mede zorg voor de implementatie en vervolgafspraken op de uitvoering van de contracten.
 • Je coördineert de werkzaamheden van het team Makel zodat opleidingen, diensten en opleidingsmiddelen rechtmatig en doelmatig worden ingekocht. 
 • Je coacht contracteigenaren op het managen van de contracten en ondersteunt voortgangsgesprekken met leveranciers.
 • Je ontwikkelt, onderhoudt en versterkt hiertoe de relatie met de strategische leveranciers;
 • Je beheert de contracten procesmatig, bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en adviseert contracteigenaren over verbetering, relatie, alternatieven. 
 • Je stelt de inkoopvereisten op waar (toe)leveranciers en hun producten/diensten aan moeten voldoen. 
 • Je bouwt een interne en externe netwerk op en onderhoudt hiervoor de nodige contacten. 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding in een relevante richting, zoals bedrijfseconomie. Ben je in het bezit van Nevi of IPB dan is dit een pre.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de aanbestedingswet.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken (PDCA).
 • Je kunt goed omgaan met stress, bent flexibel, dienstverlenend, werkt nauwkeurig en hebt een cijfermatig inzicht.
 • Je handelt vanuit een professionele integriteit en draagt dit uit naar het team en derden.
 • Je kan werken met verschillende (financiële) systemen.
 • Je beschikt over adviesvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau -  min. Schaal 10 - max. Schaal 10
 • Maandsalaris -  min. €3.045,00 - max. €4.848,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)
 • Contractduur - 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week - 28
 • Maximaal aantal uren per week - 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris mag je rekenen op:
 

 • een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Organisatienaam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Organisatieomschrijving

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Organisatie-URL

Afdelingsnaam

Opleidingsinstituut O(I) DJI

Afdelingsomschrijving

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (OI DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. Het Opleidingsinstituut DJI is in reorganisatie. Het doel?

Het opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig maken. Hier werken circa 120 DJI-collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. De reorganisatie behelst het herinrichten van het instituut, het versterken van de lijnsturing en het formaliseren van zaken die in het organisch verandertraject al in gang zijn gezet. Een van de belangrijkste redenen van reorganisatie is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat. Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol.

Verder heeft het Opleidingsinstituut het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan haar taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken. Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs, zoals de DJI Academy, en hebben ons personeelsbestand al versterkt op de essentiële expert gebieden. De organisatie en de structuur zijn hierbij organisch veranderd en moeten worden geformaliseerd. Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentie-gerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:
Mevrouw S. Nanhoe, manager ondersteunende diensten
06-50093592 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
De heer G. Eskes, corporate Recruiter DJI
g.eskes@dji.minjus.nl
06-20625048