Hoofd van Dienst in opleiding

Vacaturenummer:  44601

Vacature kenmerken

 • Standplaats - Assen
 • Contractduur  - n.v.t.
 • Uren per week min. 36 - max. 36
 • Maandsalaris min. €3.119,00 - max. €4.374,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Salarisniveaumin. Schaal 09 - max. Schaal 09
 • Niveau - Bachelor – HBO
 • Vakgebied - Orde / vrede / veiligheid
 • Vacaturenummer - 44601
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)​​​
 • Functiegroep - Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

 

Functieomschrijving

Als hoofd van dienst bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) in Assen heb je een verantwoordelijke taak. In de dagelijkse uitvoering ben jij namelijk eindverantwoordelijk voor het oplossen van alle operationele knelpunten, calamiteiten en andere afwijkingen die een verstoring van de reguliere bedrijfsvoering, de planning en de uitvoering daarvan tot gevolg hebben. Pak jij die verantwoordelijkheid? 

Je prioriteert en analyseert relevante informatie en neemt daarover besluiten. De oplossingen stem je af met interne en externe contacten. Je stuurt functioneel uitvoerenden en leidinggevenden aan in bijzondere omstandigheden of bij calamiteiten. En je neemt beslissingen over het op- en afschalen van de (extra) capaciteit met de piketdienst. Daarnaast draag je zorg voor de monitoring van de operationele planning en processen, je geeft functioneel leiding aan medewerkers van het operationeel centrum DV&O. Hieronder vallen onder andere de meldkamercentralist, de medewerker infodesk, medewerker customer support en de planner van de dag van vandaag. 

Als hoofd van dienst bewaak je de kwaliteit en voortgang van gemaakte afspraken met ketenpartners, zoals de penitentiaire inrichtingen en rechtbanken. Is opschalen naar de directeur met piketdienst nodig? Dan doe je dat. Verantwoording leg je af aan de directeur met piket over alle operationele beslissingen en
knelpunten op de dag van uitvoering. Tijdens het uitoefenen van jouw werk, onderhoud je goede functionele contacten met zowel medewerkers van de DV&O, als met medewerkers van ketenpartners in het operationele proces. Bij alles wat je doet, pas je de algemene beleidskaders, regels, voorschriften en richtlijnen toe.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo-diploma of bijna afgerond of hebt de bereidheid om een HBO-diploma te halen.
 • Je hebt algemene kennis van de DV&O en ketenpartners (penitentiaire inrichtingen en rechtbanken) of bent in staat om dit vlot eigen te maken.
 • Je hebt kennis van de producten en diensten, de beleidslijnen en - procedures van Dienst Justitiële Inrichtingen en DV&O of bent in staat om dit vlot eigen te maken.
 • Je hebt algemene kennis en van logistieke processen en (rooster)systemen, planningssystemen en -methoden.
 • Je kunt methodisch denken en handelen, problemen en ontwikkelingen prioriteren en analyseren en over de oplossingen adviseren.
 • Je bent besluitvaardig en kunt onder druk beslissingen nemen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je kunt informatie uitwisselen en afstemmen met betrokkenen.
 • Je bent omgevingsbewust en kunt met andere mensen samenwerken en hen meekrijgen in je denken en handelen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau -  min. Schaal 09 - max. Schaal 09
 • Maandsalaris -  min. €3.119,00 - max. €4.374,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)
 • Contractduur - n.v.t.
 • Minimaal aantal uren per week - 36
 • Maximaal aantal uren per week - 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Vanaf 1 april 2023 worden de salarissen met 3% verhoogd. Op 1 januari 2024 worden de salarissen nog eens met 1,5% verhoogd. 

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Organisatienaam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Organisatieomschrijving

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Organisatie-URL

Afdelingsnaam

Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

Afdelingsomschrijving

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) vervoert arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Ook verlenen we bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheren we beveiligers om overheidsorganisaties als Defensie en politie te ondersteunen. Ons hoofdkantoor staat in Assen. Daarnaast hebben we twintig locaties verspreid over heel Nederland.

Het organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor de optimale inzet van mensen en middelen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit vliegen we aan conform de overeengekomen convenanten en het dienstenpalet.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:
Mevrouw S. Hesselink, hoofd Operationeel Centrum a.i.
08807-30300 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Shared Service Center DJI, Werving & Selectie
ssc@dji.minjus.nl
08807-54321