Medisch adviseur

Vacaturenummer:  43474

Vacature kenmerken

 • Standplaats
Utrecht
 • Contractduur
1 jaar
 • Uren per week
min. 32 - max. 36
 • Maandsalaris
min. €4.551,00 - max. €7.493,00 (o.b.v. 36 uur)
 • Salarisniveau
min. Schaal 13 - max. Schaal 14
 • Niveau
Master/doctoraal
 • Vakgebied
Sociaal / maatschappelijk / welzijn; Medisch / verzorging
 • Vacaturenummer
43474
 • Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 2 maanden)
 • Functiegroep
Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering​

Functieomschrijving

De medisch adviseur heeft de volgende (hoofd) taken:
•    In het kader van individuele medische advisering o.a. detentiegeschiktheidsonderzoeken uit te voeren, machtigingsaanvragen inzake somatische zorg te beoordelen en medische gronden voor verloven te onderzoeken.
•    Beleidsmatig te adviseren op het gebied van de somatische zorg en het bewaken en verbeteren aan de kwaliteit van somatische zorg binnen DJI.
•    Externe ontwikkelingen te volgen op het terrein van de somatische zorg en het vertalen van deze ontwikkelingen naar de context van DJI.
•    Het adviseren over de samenstelling van het basiszorgpakket voor justitiabelen.
•    Klachten te behandelen inzake het medisch handelen binnen de justitiële inrichtingen.
•    Het adviseren van zorgprofessionals en zorgmanagement in de inrichtingen op het gebied van gezondheidszorg.
•    Het adviseren van juristen bij het Schadefonds geweldsmisdrijven bij medische vraagstukken.
•    Het leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en zorgmanagement.
 

Functie-eisen

•    Arts, het heeft een pre als je arts maatschappij en gezondheid (M&G) bent. Artsen die de opleiding tot Justitieel geneeskundige hebben gevolgd worden ook van harte uitgenodigd te reageren op de vacature.
•    BIG geregistreerd.
•    Ervaring in het leveren van patiëntenzorg.
•    Ervaring met het organiseren van zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
•    Ervaring met beleidsmatige advisering in bij voorkeur een politiek-bestuurlijke omgeving.
•    Ervaring met individuele medische advisering is een pre.
•    Aantoonbare ervaring in een complexe organisatorische omgeving en beschikken over organisatiesensitiviteit (bijvoorbeeld:oog hebben voor andere belangen dan puur zorg inhoudelijke belangen).
•    Beschikken over capaciteiten om complexe vraagstukken te analyseren en deze weten te vertalen in behapbare stappen.
•    Oplossings en klantgericht.
•    Affiniteit met juridische vraagstukken en gezondheidsrecht.
•    Minimaal 3 dagen per week beschikbaar.
•    Goede sociale en contactuele eigenschappen.
•    Uitstekende adviesvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk); standpunten helder kunnen uitdragen ook aan niet medici.
•    Teamspeler; verantwoordelijk voelen voor het teamresultaat, bij willen springen en waar nodig, coachen van collega’s en het bijdragen aan een goede sfeer in het team.
 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau min. Schaal 13 – max. Schaal 14
 • Maandsalaris min. €4.551,00 - max. €7.493,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 2 maanden)
 • Minimaal aantal uren per week 32 
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Organisatienaam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Organisatieomschrijving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Afdelingsnaam

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) Het Nederlands

Afdelingsomschrijving

De Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan een veilig Nederland. De dienst is verantwoordelijk voor de opsluiting van o.a. volwassen en jeugdige justitiabelen en tbs-ers. Het bieden van kansen voor een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie valt ook onder de verantwoordelijkheid van DJI. Jaarlijks stromen er zo’n 35.000 nieuwe justitiabelen in op tientallen locaties verspreid over het land. DJI een van de grootste werkgevers binnen de rijksoverheid. Justitiabelen hebben in detentie recht op gezondheidszorg. DJI biedt somatische, psychische en mondzorg. De zorg aan justitiabelen wordt in de justitiële inrichtingen geleverd door een team van o.a. huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters en tandartsen. Op het hoofdkantoor van het NIFP werken diverse adviseurs (waaronder medisch adviseurs) samen om vorm te geven aan beleid en (kwaliteits-)kaders voor de zorg die in de inrichtingen aan justitiabelen wordt geboden. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling beleid & zorgsupport. Deze afdeling is onderdeel van het NIFP en gehuisvest in Utrecht. Het NIFP is een landelijke organisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ondergebracht bij de DJI. 

De afdeling beleid & zorgsupport staat voor:
Vanuit onze expertise op het gebied van psychische en somatische gezondheidszorg binnen een justitieel kader zijn wij verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de psychologen in de Justitiele inrichtingen en voor de randvoorwaarden van zorgverlening aan justitiabelen. Hierdoor kunnen de justitiële inrichtingen op uniforme wijze verantwoorde en integrale zorg leveren. Wij informeren en adviseren degenen met een sturingsverantwoordelijkheid, zowel uitvoerende diensten als de bestuurslagen over de geleverde kwaliteit en efficiëntie van zorg én hoe deze te verbeteren. Dit doen wij concreet door o.a. ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar de DJI-situatie, de deskundigheid van zorgverleners en zorgmanagement te bevorderen en door de zorgverlening te monitoren. Door het leveren van medische adviezen op individueel niveau dragen wij bij aan de gezondheid van de justitiabele. Bij onze werkzaamheden zorgen we voor verbinding tussen de uitvoering, het hoofdkantoor en externe ketenpartners. Binnen de afdeling beleid & zorgsupport werken enkele regio (GZ) - psychologen, medische adviseurs (artsen), een farmaceutisch Adviseur (apotheker), tandheelkundig adviseur (tandarts), beleidsadviseurs en ondersteunende medewerkers. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het hoofd van de afdeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:
De heer J. Groeneveld, hoofd Beleid en Zorgsupport 
06-18609625 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Shared Service Center DJI, Werving en Selectie 
ssc@dji.minjus.nl 
08807-54321