Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Vacaturenummer:  45205

Vacature kenmerken

 • Standplaats - Dordrecht
 • Contractduur - 1 jaar
 • Uren per weekmin. 32 - max. 36
 • Maandsalaris min. €3.045,00 - max. €4.848,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Salarisniveau min. Schaal 10 - max. Schaal 10
 • Niveau - Bachelor – HBO
 • Vakgebied - Sociaal / maatschappelijk / welzijn; Medisch / verzorging
 • Vacaturenummer - 45205
 • Dienstverband - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)​​​
 • Functiegroep - Zorgprofessional 

Functieomschrijving

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) bied jij verantwoorde zorg, behandeling en begeleiding aan gedetineerden met psychiatrische problemen. Hiermee help je mee de recidive binnen deze groep terug te dringen. In alle fases van detentie ben je betrokken. Vanaf het moment dat een gedetineerde binnenkomt tot het moment dat hij de penitentiaire inrichting verlaat. Je zet je in om de kwaliteit van de psychiatrische zorg te verbeteren. Binnen de PI Dordrecht werk je in een bijzondere setting met een uitdagende doelgroep, door een toekomstperspectief te bieden aan gedetineerden die kampen met complexe psychiatrische problematiek.

De Dienst Justitiële Inrichtingen ziet in de PI een groot aantal gedetineerden met co morbide problematiek. Een goede doorzorg en ketensamenwerking met andere instanties is hierbij belangrijker dan ooit. Dit vraagt om een langdurig begeleidings- en behandelingstraject. En daar kom jij in beeld met gericht op de continuïteit van de zorg. Je vormt de schakel in zorg tussen buiten en binnen en opnieuw naar buiten. De ketenaanpak in combinatie met zorg voor de gedetineerde, vanuit kennis en kunde van psychopathologie en de sociale kaart, staat daarbij centraal.

Het contact opbouwen met de gedetineerde en mede inschatten van de benodigde vorm van begeleiding en (groeps)behandeling, eventueel crisisbeoordelingen en crisisbegeleidingen, zijn kerntaken. Vanuit de aansturing in het Psycho-Medisch-Overleg (PMO) wil jij autonoom werken en een verbindende en coördinerende rol innemen naar anderen binnen de PI en keten vertegenwoordigende partners, met inachtneming van de justitiële kaders. Iemand die de oplossingen zoekt buiten de bestaande paden. Je participeert actief in overlegvormen zoals het Zorg Coördinatie Overleg (ZCO) en het Extra Zorg Voorziening Overleg (EZV). Je hebt tevens een actief participerende, educatieve en coachende houding naar het personeel van de zorgafdeling EZV.

Vanuit het PMO kun je in samenwerking met de casemanager de benodigde (door)zorgtrajecten tijdig voorbereiden en opstarten. Daarnaast behoort het (mede) stellen van indicaties op het gebied van woonvoorzieningen, dagbesteding en zorg (allen vanuit de psychiatrische problematiek) tot je taken. Jouw takenpakket bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

 • het voorbereiden en (mede) opstellen van behandelplannen;
 • het begeleiden en ondersteunen van gedetineerden in hun herstelproces;
 • het signaleren van en optreden bij crisissituaties;
 • het onderhouden van contacten met familie en andere externe contacten;
 • het (opbouwen, onderhouden en) samenwerken met GGZ-organisaties, onder andere wanneer sprake is van de WVGGZ;
 • kennis en kunde onderhouden door lezen, scholing en intervisie en kennis tevens te delen met collega’s binnen en buiten het team.

Functie-eisen

 • Opleiding SPV of gelijkwaardig (hbo) afgerond en je bent verpleegkundige met een BIG-registratie;
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding metactuele registratie in het kwaliteitsregister;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring in het forensisch psychiatrisch werkveld en kennis van de rechtspositie van gedetineerden;
 • Je kunt onze doelgroep motiveren, stimuleren en confronteren;
 • Voorkomende problemen zelfstandig oplossen, handelend optreden en uitstekend je eigen grenzen bewaken;
 • Zelfstandig en proactief als netwerker en verbinder in staat zijn zowel intern als extern je netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Inhoudelijke en zelfstandig de functie deskundig en snel oppakken;
 • Je bent initiatiefrijk in zorginhoudelijke ontwikkelingen en krijgt energie van het delen van kennis bij collega’s.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau - min. Schaal 10 - max. Schaal 10
 • Maandsalaris - min. €3.045,00 - max. €4.848,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)
 • Contractduur - 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week - 32
 • Maximaal aantal uren per week - 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris mag je rekenen op:

 • een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Let op: de einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel!
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Organisatienaam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Organisatieomschrijving

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Organisatie-URL

Afdelingsnaam

Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht

Afdelingsomschrijving

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht biedt onderdak aan preventief in hechtenis genomen gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis, en gedetineerden in de laatste fase van hun straf op de beperkt beveiligde afdeling. Daarnaast beschikken we over een extra zorgvoorziening. In totaal hebben we ruimte voor 442 gedetineerden. Deze kunnen geplaatst worden in een eenpersoons-, tweepersoons- of zespersoonscel.

De PI Dordrecht beweegt mee met de veranderingen waaraan het gevangeniswezen onderhevig is. Dat vraagt om proactief meedenken, innovatie en investeren in het vakmanschap van onze medewerkers. Dit heeft onder andere geleid tot voorzieningen voor telehoren, het zelfstandig verplaatsen van gedetineerden en een gestroomlijnd re-integratiecentrum.

De afdeling Zorg bestaat, naast ondersteunende externe zorgprofessionals, uit een hoofd Zorg, justitieel verpleegkundigen, justitieel geneeskundigen, Inrichtingspsychologen, een spv/doorzorgfunctionaris, een tandarts assistente en twee administratief medewerkers Zorg.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:
Mevrouw I. den Outer, hoofd Zorg
088-0722750 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Shared Service Center DJI, Werving & Selectie
ssc@dji.minjus.nl
08807-54321